خوش اومدی به فیلوود

خانم /آقای {first_name} {last_name} به فیلوود خوش آمدی.

سفارش شماره ۹۹۰۴۱۰۲۲

 

همکاران نجارآنلاین

    سفارشها به صورت تک و در برخی موارد عمده می باشد.
  • لطفا فقط دستمزد ساخت شامل (برش و مونتاژ ) را اعلام نمایید. هزینه های مواد اولیه و یراق آلات و رنگ و ارسال و دریافت بر عهده ما می باشد.(مبالغ به تومان)
  • به صورت میانگین در حال حاضر تخمین بزنید که ساخت این محصول توسط شما چقدر زمان می برد؟(روز)
  • لطفا فقط دستمزد ساخت شامل (برش و مونتاژ ) را اعلام نمایید. هزینه های مواد اولیه و یراق آلات و رنگ و ارسال و دریافت بر عهده ما می باشد.(مبالغ به تومان)
  • به صورت میانگین در حال حاضر تخمین بزنید که ساخت این محصول توسط شما چقدر زمان می برد؟(روز)
  • لطفا فقط دستمزد ساخت شامل (برش و مونتاژ ) را اعلام نمایید. هزینه های مواد اولیه و یراق آلات و رنگ و ارسال و دریافت بر عهده ما می باشد.(مبالغ به تومان)
  • به صورت میانگین در حال حاضر تخمین بزنید که ساخت این محصول توسط شما چقدر زمان می برد؟(روز)