روشهای ارسال محصولات چوبی در فیلوود

ارسال در شهر شیراز:

ارسال کلیه محصولات در شهر شیراز به صورت حمل با وانت یا نیسان با باربری های داخل شهری طرف قرارداد فیلوود تا تحویل درب منزل مشتری  انجام می پذیرد.

ارسال در سایر شهرستانها و مناطق کشور:

از آنجایی که در حال حاضر تمام محصولات سفارشی و تولیدی از مبدا انبار کارگاه فیلوود ارسال می گردند و فیلوود هیچ نقطه ی دیگری در سطح کشور برای توزیع ندارد ، تمام محصولات سفارشی بعد از بسته بندی از طریق شرکت های حمل و نقل بار برون شهری  طرف قرارداد فیلوود نظیر باربری همسفر،تیپاکس ،خلیج فارس و …  تا نقطه ی تخلیه بار شهر مقصد(آدرس مشتری)انجام میگیرد.اگر چه با هماهنگی های انجام شده امکان ارسال محصول از نقطه ی تخلیه ی بار تا درب منزل مشتری از طرف باربری وجود دارد.